Tài liệu

 • 10
 • 20
 • 30
 • Loại tài liệu
 • Ngôn ngữ
 • Tên tài liệu
 • Size
 • Download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • VS-Q Series HMI Product Catalog

   VS-Q Series HMI Product Catalog
  • 1.7MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận ISO DAT Group

   Chứng nhận ISO DAT Group
  • 130.8KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • SIMATIC ET 200SP – The powerful IO system for compact control cabinets

   SIMATIC ET 200SP – The powerful IO system for compact control cabinets
  • 894.8KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • SIMATIC ET 200 – The I/O system for both inside and outside the control cabinet

   SIMATIC ET 200 – The I/O system for both inside and outside the control cabinet
  • 761.4KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • Distributed Controllers – Save space with the smallest footprint

   Distributed Controllers – Save space with the smallest footprint
  • 955.5KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • S7-1500 Drive Controller Brochure

   S7-1500 Drive Controller Brochure
  • 1.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD20-09 Manual

   GD20-09 Manual
  • 9.8MB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • GD20-09 Brochure

   GD20-09 Brochure
  • 1.2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD350-19 Manual

   GD350-19 Manual
  • 18MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • GD350-19 Catalogue

   GD350-19 Catalogue
  • 18.3MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GEAT Authorized Exclusive Partner Certificate

   GEAT Authorized Exclusive Partner Certificate
  • 1.3MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Product Map

   Product Map
  • 1.7MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • GD300 Catalogue

   GD300 Catalogue
  • 20.3MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD270 Operation Manual

   GD270 Operation Manual
  • 7.1MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Đối tác Toàn cầu của Siemens

   Chứng nhận DAT Group là Đối tác Toàn cầu của Siemens
  • 1.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Sơ đồ mạch an toàn EC3000 V2.0

   Sơ đồ mạch an toàn EC3000 V2.0
  • 500.8KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Sơ đồ kết nối Encoder EC3000

   Sơ đồ kết nối Encoder EC3000
  • 221.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Response Adjust EC đã chuyển đổi

   Response Adjust EC đã chuyển đổi
  • 476.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Kích thước biến tần đa năng và điện trở xả đã chuyển đổi

   Kích thước biến tần đa năng và điện trở xả đã chuyển đổi
  • 634KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Đầu nối encoder 1387-1313 đã chuyển đổi

   Đầu nối encoder 1387-1313 đã chuyển đổi
  • 51.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Công suất dòng điện biến tần GD đã chuyển đổi

   Công suất dòng điện biến tần GD đã chuyển đổi
  • 299.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Tổng hợp kích thước Bộ EC

   Tổng hợp kích thước Bộ EC
  • 924.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Thông số biến tần GD20 chạy thang hàng

   Thông số biến tần GD20 chạy thang hàng
  • 171.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • System Diagram EC3000E – V2.0

   System Diagram EC3000E – V2.0
  • 3.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • System Diagram EC3000A-5R5 011-4UPS-EPM-S

   System Diagram EC3000A-5R5 011-4UPS-EPM-S
  • 1.3MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Response Adjust EC3000

   Response Adjust EC3000
  • 238.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn đọc mã lỗi EC3000 series

   Hướng dẫn đọc mã lỗi EC3000 series
  • 268.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Giới thiệu & kích thước LCD 7 INCH mới

   Giới thiệu & kích thước LCD 7 INCH mới
  • 239.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng LM11 V2.0

   Hướng dẫn sử dụng LM11 V2.0
  • 256.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Kích thước & hình ảnh các loại BOARD hiển thị EC3000 SERIES

   Kích thước & hình ảnh các loại BOARD hiển thị EC3000 SERIES
  • 861.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng EC20 biến tần chuyên dụng điều khiển cửa thang máy

   Tài liệu hướng dẫn sử dụng EC20 biến tần chuyên dụng điều khiển cửa thang máy
  • 2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn thay đổi mành ình LCD đa sắc 7 INCH (LM21-070)

   Hướng dẫn thay đổi mành ình LCD đa sắc 7 INCH (LM21-070)
  • 228.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng DM-04A

   Hướng dẫn sử dụng DM-04A
  • 538.2KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Điều khiển 02 cửa

   Điều khiển 02 cửa
  • 187KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Phiên bản EC-PAD mới – V3.52

   Phiên bản EC-PAD mới – V3.52
  • 150.6KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Hệ thống tủ điều khiển thang máy EC3000 SERIES

   Hệ thống tủ điều khiển thang máy EC3000 SERIES
  • 2.6MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển thang máy EC3000 SERIES

   Tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển thang máy EC3000 SERIES
  • 3.3MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng EC – RDB Ver 1.0

   Hướng dẫn sử dụng EC – RDB Ver 1.0
  • 242.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng DC-07K V2.0

   Hướng dẫn sử dụng DC-07K V2.0
  • 2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn cài đặt DC-05HB (LM21 – 043 đứng)

   Hướng dẫn cài đặt DC-05HB (LM21 – 043 đứng)
  • 204.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Các bước tuning động cơ và học hố thang cho tủ điều khiển dòng EC Ver 2.0

   Các bước tuning động cơ và học hố thang cho tủ điều khiển dòng EC Ver 2.0
  • 303.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng BOARD hiển thị tầng DC-03BS và DC03-HS V2.0

   Hướng dẫn sử dụng BOARD hiển thị tầng DC-03BS và DC03-HS V2.0
  • 943.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Fillter Manual V2.0 EN Manual

   Fillter Manual V2.0 EN Manual
  • 4.3MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Chính sách bảo hành sản phẩm INVT

   Chính sách bảo hành sản phẩm INVT
  • 724.4KB
  • download
  • Phần mềm

   Phần mềm
  • Tiếng Anh
  • VT Designer Version 2_1_7_31

   VT Designer Version 2_1_7_31
  • download
  • Phần mềm

   Phần mềm
  • Tiếng Anh
  • VS HMI Tool

   VS HMI Tool
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD350A Series VFD Manual

   GD350A Series VFD Manual
  • 9.4MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Tổng quan sản phẩm SIMATIC & SINAMICS

   Tổng quan sản phẩm SIMATIC & SINAMICS
  • 12.3MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Thủy sản

   Giải pháp Thủy sản
  • 2.4MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Ngành Nhựa

   Giải pháp Ngành Nhựa
  • 4.7MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Ngành Gỗ

   Giải pháp Ngành Gỗ
  • 4.4MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Ngành Giấy

   Giải pháp Ngành Giấy
  • 3.5MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Dệt Nhuộm

   Giải pháp Dệt Nhuộm
  • 3.8MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Giải pháp Bơm – Quạt- Lò Hơi – Nén Khí

   Giải pháp Bơm – Quạt- Lò Hơi – Nén Khí
  • 3.8MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Album Giải pháp

   Album Giải pháp
  • 10.7MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Sinamics low voltage Converters (Catalog MC)

   Sinamics low voltage Converters (Catalog MC)
  • 2.8MB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • S7-1500 Brochure

   S7-1500 Brochure
  • 800.4KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • S7-1200 Brochure

   S7-1200 Brochure
  • 948.8KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • LOGO! Brochure

   LOGO! Brochure
  • 768.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GEAT Authorized Distributor Certificate

   GEAT Authorized Distributor Certificate
  • 465.4KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • Brochure GD5000

   Brochure GD5000
  • 4.5MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Việt
  • GD350A – Catalogue

   GD350A – Catalogue
  • 4.6MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT là Tổng đại diện của INVT tại VN

   Chứng nhận DAT là Tổng đại diện của INVT tại VN
  • 206.1KB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT là Trung tâm dịch vụ của INVT tại VN

   Chứng nhận DAT là Trung tâm dịch vụ của INVT tại VN
  • 67KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DM-04A- Thông báo lỗi thang máy – Hướng dẫn sử dụng

   DM-04A- Thông báo lỗi thang máy – Hướng dẫn sử dụng
  • 256.7KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue DA200

   Catalogue DA200
  • 4.3MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD200A Series

   Catalogue GD200A Series
  • 5.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD35 safety Certificate

   GD35 safety Certificate
  • 823.9KB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD35 EMC Certificate 2

   GD35 EMC Certificate 2
  • 256.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DC – 05HB – Hướng dẫn cài đặt – V2.0

   DC – 05HB – Hướng dẫn cài đặt – V2.0
  • 204.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DC-07K – Hướng dẫn cài đặt – V2.0

   DC-07K – Hướng dẫn cài đặt – V2.0
  • 2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DC-03BS & DC-03HS – Hướng dẫn cài đặt – V2.0

   DC-03BS & DC-03HS – Hướng dẫn cài đặt – V2.0
  • 943.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • LM11 – Thông báo bằng giọng nói – Hướng dẫn sử dụng – V2.0

   LM11 – Thông báo bằng giọng nói – Hướng dẫn sử dụng – V2.0
  • 256.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • BS10 – Bộ kiểm soát thẻ từ – Hướng dẫn sử dụng – V2.0

   BS10 – Bộ kiểm soát thẻ từ – Hướng dẫn sử dụng – V2.0
  • 394.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • LM21 – 070 – T2 – Hướng dẫn sử dụng – V2.0

   LM21 – 070 – T2 – Hướng dẫn sử dụng – V2.0
  • 239.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • EC – RDB – Hướng dẫn sử dụng – V2.0

   EC – RDB – Hướng dẫn sử dụng – V2.0
  • 242.5KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Catalogue GEAT EC3000 Series

   Catalogue GEAT EC3000 Series
  • 2MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Đặc tuyến chỉnh đáp ứng EC3000 – V2.0

   Đặc tuyến chỉnh đáp ứng EC3000 – V2.0
  • 95.4KB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Sơ đồ kết nối Encoder EC3000

   Sơ đồ kết nối Encoder EC3000
  • 221.7KB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Việt
  • Kích thước EC3000A & EC3000E – V2.0

   Kích thước EC3000A & EC3000E – V2.0
  • 119.5KB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Anh
  • Sơ đồ mạch an toàn EC3000 – V2.0

   Sơ đồ mạch an toàn EC3000 – V2.0
  • 500.8KB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Anh
  • System diagram EC3000 – V2.0

   System diagram EC3000 – V2.0
  • 3.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual EC20

   Manual EC20
  • 5.1MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Catalogue EC20

   Catalogue EC20
  • 1.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng EC20 – V1.0

   Hướng dẫn sử dụng EC20 – V1.0
  • 2.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Cách lựa chọn Filter

   Cách lựa chọn Filter
  • 95KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Cách lựa chọn ERL

   Cách lựa chọn ERL
  • 104.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Cách lựa chọn ACL2-OCL2

   Cách lựa chọn ACL2-OCL2
  • 233.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • DBU100H Dynamic Braking Unit Operation Manual_V1.4

   DBU100H Dynamic Braking Unit Operation Manual_V1.4
  • 2.1MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Cerificate TUV DBU

   Cerificate TUV DBU
  • 266.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • DBU100 Brake Unit Installation

   DBU100 Brake Unit Installation
  • 77.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • RBU100H Regenerative Energy Unit Operation Manual_V1.3

   RBU100H Regenerative Energy Unit Operation Manual_V1.3
  • 2.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Manual LCD Keypad

   Manual LCD Keypad
  • 382.8KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Operating Instructions for External LCD Keypad

   Operating Instructions for External LCD Keypad
  • 113.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • PLC IVC3 Manual V2.0_1

   PLC IVC3 Manual V2.0_1
  • 1.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • PLC-IVC3-Thông số kỹ thuật

   PLC-IVC3-Thông số kỹ thuật
  • 234.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual_IVC3-Extension Module

   Manual_IVC3-Extension Module
  • 491.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual IVCS-EPM Ethernet adapter

   Manual IVCS-EPM Ethernet adapter
  • 188.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1L-2AD Analog Input Module User Manual

   IVC1L-2AD Analog Input Module User Manual
  • 774.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1L-4AD Analog Input Module User Manual

   IVC1L-4AD Analog Input Module User Manual
  • 398.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1L-4DA Analog Output Module

   IVC1L-4DA Analog Output Module
  • 377.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1L-4PT RTD Module User Manual

   IVC1L-4PT RTD Module User Manual
  • 359.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1-2TC Thermocouple Temperature Input Module User Manual

   IVC1-2TC Thermocouple Temperature Input Module User Manual
  • 719.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC1L-4TC Thermocouple Temperature Input Module User Manual

   IVC1L-4TC Thermocouple Temperature Input Module User Manual
  • 441.2KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual IVC1 5AM

   Manual IVC1 5AM
  • 260KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Programming Manual of IVC Series Small PLC V1.2

   Programming Manual of IVC Series Small PLC V1.2
  • 7.8MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual IVC1 Serias PLC Quick Start User

   Manual IVC1 Serias PLC Quick Start User
  • 3.5MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • CE Certificate PLC-IVC1

   CE Certificate PLC-IVC1
  • 442.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • IVC Series Micro_PLC Programming Manual_V1_4

   IVC Series Micro_PLC Programming Manual_V1_4
  • 6.3MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue IVC series PLC-HMI

   Catalogue IVC series PLC-HMI
  • 2.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual IVC series PLC-HMI

   Manual IVC series PLC-HMI
  • 7.3MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • HMI Certification

   HMI Certification
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • DA180 – Thông số kỹ thuật

   DA180 – Thông số kỹ thuật
  • 431.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual DA180_V1.2

   Manual DA180_V1.2
  • 4.4MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • DA180 Folders(EN)-202004(V2.0)

   DA180 Folders(EN)-202004(V2.0)
  • 1.2MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • MH800 Catalogue-EN

   MH800 Catalogue-EN
  • 4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • MH800 Operation Manual-EN

   MH800 Operation Manual-EN
  • 3.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn vận hành tủ điện MH800

   Hướng dẫn vận hành tủ điện MH800
  • 199.5KB
  • download
  • Leaflet

   Leaflet
  • Tiếng Việt
  • MH800 Leaflet

   MH800 Leaflet
  • 886.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Thuyết minh kỹ thuật tủ điện MH800

   Thuyết minh kỹ thuật tủ điện MH800
  • 1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual DA200

   Manual DA200
  • 21.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng DA200

   Hướng dẫn sử dụng DA200
  • 472.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • DA200 Operation Manual-V2.2-EN

   DA200 Operation Manual-V2.2-EN
  • 5.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • DA200 EtherCAT Technical Guide-EN

   DA200 EtherCAT Technical Guide-EN
  • 1.4MB
  • download
  • Leaflet

   Leaflet
  • Tiếng Việt
  • SV-DA200 Leaflet

   SV-DA200 Leaflet
  • 1.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DA200 – Thuyết minh ứng dung E-cam dao cắt bay

   DA200 – Thuyết minh ứng dung E-cam dao cắt bay
  • 93.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • DA200 – Hướng dẫn lựa chọn

   DA200 – Hướng dẫn lựa chọn
  • 86.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Servo SV-DA200 Hướng dẫn cơ bản

   Servo SV-DA200 Hướng dẫn cơ bản
  • 628KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD5000

   Catalogue GD5000
  • 1.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD5000 Series Medium Voltage Variable Frequency Speed Control System Operation Manual_V1.2

   GD5000 Series Medium Voltage Variable Frequency Speed Control System Operation Manual_V1.2
  • 5MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD5000 Certificate

   GD5000 Certificate
  • 124.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD5000 – Thông số kỹ thuật

   GD5000 – Thông số kỹ thuật
  • 361.3KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • BPJ1 Catalogue

   BPJ1 Catalogue
  • 4.2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • BPJ1 Manual

   BPJ1 Manual
  • 661.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Manual Biến tần BPJ1

   Manual Biến tần BPJ1
  • 1.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • BPJ1-Thông số kỹ thuật

   BPJ1-Thông số kỹ thuật
  • 366.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn sử dụng BPJ1

   Hướng dẫn sử dụng BPJ1
  • 1.5MB
  • download
  • Khác

   Khác
  • Tiếng Anh
  • Mức độ bảo vệ phòng nổ

   Mức độ bảo vệ phòng nổ
  • 48.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD18 Series VFD Manual

   GD18 Series VFD Manual
  • 3.7MB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • GD18-Introduction file

   GD18-Introduction file
  • 2.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD18 – Thông số kỹ thuật

   GD18 – Thông số kỹ thuật
  • 288.2KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD12 – Hướng dẫn sử dụng và vận hành

   GD12 – Hướng dẫn sử dụng và vận hành
  • 312.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD12 – Thuyết minh kỹ thuật

   GD12 – Thuyết minh kỹ thuật
  • 542.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD12-Manual-V1.0

   GD12-Manual-V1.0
  • 3.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD12 – Thông số kỹ thuật

   GD12 – Thông số kỹ thuật
  • 430.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD35 – Manual – V2.2

   GD35 – Manual – V2.2
  • 25.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-09 – Hướng dẫn vận hành

   GD35-09 – Hướng dẫn vận hành
  • 425.8KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-09 – Thông số cài đặt cơ bản

   GD35-09 – Thông số cài đặt cơ bản
  • 177.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-09 – Thuyết minh kỹ thuật

   GD35-09 – Thuyết minh kỹ thuật
  • 733.5KB
  • download
  • Leaflet

   Leaflet
  • Tiếng Việt
  • GD35-09 – Leaflet

   GD35-09 – Leaflet
  • 700.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-09 – Thông số kỹ thuật

   GD35-09 – Thông số kỹ thuật
  • 347.6KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD300-16

   Catalogue GD300-16
  • 2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD300_16 inverter for HVAC Operation Manual_V2.0

   GD300_16 inverter for HVAC Operation Manual_V2.0
  • 3.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-16 – Hướng dẫn vận hành

   GD300-16 – Hướng dẫn vận hành
  • 1.3MB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Việt
  • GD300-16 – Brochure

   GD300-16 – Brochure
  • 790.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-16 – Thuyết minh kỹ thuật

   GD300-16 – Thuyết minh kỹ thuật
  • 678.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-16-Thông số kỹ thuật

   GD300-16-Thông số kỹ thuật
  • 559.9KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD300-02

   Catalogue GD300-02
  • 2.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD300-02 Manual

   GD300-02 Manual
  • 21.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-02 – Thông số kỹ thuật

   GD300-02 – Thông số kỹ thuật
  • 314.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Goodrive 300_01 Series Inverter for Air Compressor Operation Manual_V2.1

   Goodrive 300_01 Series Inverter for Air Compressor Operation Manual_V2.1
  • 2.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD300-01-Manual-V2.0-EN

   GD300-01-Manual-V2.0-EN
  • 1.6MB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Anh
  • GD300-01-Brochure-V2.1

   GD300-01-Brochure-V2.1
  • 1.2MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-01 – Thông số kỹ thuật

   GD300-01 – Thông số kỹ thuật
  • 311KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD35-07

   Catalogue GD35-07
  • 2.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual GD35-07

   Manual GD35-07
  • 10.6MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-07 – Thông số kỹ thuật

   GD35-07 – Thông số kỹ thuật
  • 547.1KB
  • download
  • Brochure

   Brochure
  • Tiếng Việt
  • GD350 – Brochure

   GD350 – Brochure
  • 7.6MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD350 – Thông số kỹ thuật

   GD350 – Thông số kỹ thuật
  • 430.9KB
  • download
  • Leaflet

   Leaflet
  • Tiếng Việt
  • GD200A-S24_Leaflet_VN

   GD200A-S24_Leaflet_VN
  • 5.4MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD200A-S24 – Thông số kỹ thuật

   GD200A-S24 – Thông số kỹ thuật
  • 318.4KB
  • download
  • Catalogues

   Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD35

   Catalogue GD35
  • 2.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Goodrive 35 Series Close Loop Vector Control Inverter Operation Manual_V3.2_2

   Goodrive 35 Series Close Loop Vector Control Inverter Operation Manual_V3.2_2
  • 4.7MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD35 GD300 GD200 EMC Certificate 2

   GD35 GD300 GD200 EMC Certificate 2
  • 256.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn Autotuning GD35

   Hướng dẫn Autotuning GD35
  • 225.2KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn chế độ Position GD35

   Hướng dẫn chế độ Position GD35
  • 443.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn chế độ Speed GD35

   Hướng dẫn chế độ Speed GD35
  • 334.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn chế độ Torque GD35

   Hướng dẫn chế độ Torque GD35
  • 295.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-Manual-VN

   GD35-Manual-VN
  • 4.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD35-Thông số kỹ thuật-VN

   GD35-Thông số kỹ thuật-VN
  • 285.8KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD300 safety Certificate

   GD300 safety Certificate
  • 823.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Thông số cơ bản GD300

   Thông số cơ bản GD300
  • 232.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD300 Inverter Operation Manual_V3.1

   GD300 Inverter Operation Manual_V3.1
  • 37.7MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD300 GD200 EMC Certificate 3

   GD300 GD200 EMC Certificate 3
  • 262.8KB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD300 GD200 EMC Certificate

   GD300 GD200 EMC Certificate
  • 285.7KB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD300 GD200 Safety Certificate 3

   GD300 GD200 Safety Certificate 3
  • 1.1MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD300 GD200 Safety Certificate

   GD300 GD200 Safety Certificate
  • 1.1MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • TUV-GD300-22-110KW

   TUV-GD300-22-110KW
  • 1.3MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300-Hướng dẫn sử dụng-V2.0-VN

   GD300-Hướng dẫn sử dụng-V2.0-VN
  • 3.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD300 – Thông số kỹ thuật

   GD300 – Thông số kỹ thuật
  • 312.5KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD200A Operation Manual

   GD200A Operation Manual
  • 34.9MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Thông số cơ bản GD200A

   Thông số cơ bản GD200A
  • 153.7KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Goodrive200A Inverter Operation Manual_V2.1

   Goodrive200A Inverter Operation Manual_V2.1
  • 7.3MB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD200A CE Declaration of Conformity

   GD200A CE Declaration of Conformity
  • 310.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD200A – Hướng dẫn sử dụng – V2.0 2019

   GD200A – Hướng dẫn sử dụng – V2.0 2019
  • 3.6MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD200A (0.75 ~ 15kW) – Hướng dẫn cơ bản

   GD200A (0.75 ~ 15kW) – Hướng dẫn cơ bản
  • 455.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD200A (18.5 ~ 500kW) – Hướng dẫn cơ bản

   GD200A (18.5 ~ 500kW) – Hướng dẫn cơ bản
  • 453.6KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD200A – Thông số kỹ thuật

   GD200A – Thông số kỹ thuật
  • 281.1KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Catalogue GD20 Series

   Catalogue GD20 Series
  • 5.5MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Anh
  • GD20 – Manual – V1.3 – EN

   GD20 – Manual – V1.3 – EN
  • 4.8MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Thông số cài đặt cơ bản GD20

   Thông số cài đặt cơ bản GD20
  • 156.9KB
  • download
  • Chứng chỉ

   Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • GD20 CE Declaration of Conformity

   GD20 CE Declaration of Conformity
  • 292KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD20 (4.0 ~ 110kW) – Hướng dẫn cơ bản

   GD20 (4.0 ~ 110kW) – Hướng dẫn cơ bản
  • 419.4KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD20 (0.75 ~ 2.2 kW) – Hướng dẫn cơ bản

   GD20 (0.75 ~ 2.2 kW) – Hướng dẫn cơ bản
  • 419.9KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD20 -Thông số kỹ thuật

   GD20 -Thông số kỹ thuật
  • 287.3KB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • GD20-MANUAL-V1.3-VN

   GD20-MANUAL-V1.3-VN
  • 4.1MB
  • download
  • Product Manual

   Product Manual
  • Tiếng Việt
  • EC3000 series: tài liệu kỹ thuật

   EC3000 series: tài liệu kỹ thuật
  • 6.2MB
  • download
Không có kết quả