V90 Drive

v90-drive-12408

V90 Drive có thể được tích hợp vào nhiều ứng dụng, bằng cách sử dụng phiên bản chuỗi xung (pulse/direction, analog, USS/Modbus RTU) hoặc phiên bản PROFINET.