Parameter Loader

v20-parameter-loader-12508

Có thể ghi tối đa 100 bộ tham số với cài đặt tham số từ thẻ nhớ sang bộ chuyển đổi hoặc lưu từ biến tần sang thẻ nhớ mà không cần kết nối biến tần với nguồn điện.