I/O Extension Module

V20-IO-Extension-Module-12508

Mô-đun mở rộng I/O SINAMICS V20 có thể được gắn trực tiếp trên biến tần 400 V và cung cấp thêm hai digital input và hai digital output bổ sung (relay output).