Braking Module

v20-braking-module-12408

Braking Module và braking resistor ngoài phù hợp để đưa các biến tần về trạng thái dừng có kiểm soát trong trường hợp mất điện. Braking Module chỉ áp dụng cho các frame size từ FSAA đến FSC.