Smart Access

smart-access-g120-12508

Việc vận hành các bộ biến tần SINAMICS G115D, SINAMICS G120, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P và SINAMICS G120X firmware V4.7 SP6 trở lên cũng dễ dàng và thuận tiện bằng cách sử dụng web server module SINAMICS G120 Smart Access.