SITOP DC UPS

power-supplies-SITOP-DC-UPS-12908

SITOP cung cấp một portfolio toàn diện để bảo vệ khỏi sự cố mất điện với thời lượng từ vài giây đến vài giờ, từ mô-đun đệm đến DC UPS  tích hợp hệ thống.