SITOP compact

power-supplies-SITOP-compact-12908

SITOP compact (SITOP PSU100C) là power supply dành cho phạm vi hiệu suất cấp thấp. Nhờ thiết kế mỏng cực kỳ tiết kiệm không gian, chúng đặc biệt phù hợp với các ứng dụng phân tán trong control box hoặc tủ điều khiển nhỏ.