SINAMICS V90

sinamics-v90-12408

Hệ thống này bao gồm SINAMICS V90 servo drive và động cơ servo SIMOTICS S-1FL6 có dải công suất từ 0,05 đến 7,0 kW 1 pha và 3 pha.