SINAMICS S120

SINAMICS-S120-12408

SINAMICS S120 là một hệ thống mang lại hiệu suất, năng suất và tính linh hoạt cao nhất. Hệ thống mô-đun này có thể cấu hình hệ thống servo drive một cách nhanh chóng và đơn giản hoàn toàn phù hợp với yêu cầu và cho hầu hết mọi ứng dụng.