Control Unit

sinamics-g120-control-unit-12408

Control Unit điều khiển và giám sát Power Module. Control Unit thực hiện các chức năng điều khiển vòng kín cho biến tần.