SINAMIC V20

sinamic-v20-h12208

SINAMICS V20 nhỏ gọn là biến tần cho các chuỗi chuyển động đơn giản. Được đặc trưng bởi thời gian vận hành ngắn, xử lý dễ dàng và các chức năng tiết kiệm năng lượng.