SINAMIC G120X

sinamic-g120x-12508

SINAMICS G120X biến tần cơ sở hạ tầng cho HVAC/Bơm nước/Nước thải.