SIMATIC ET200SP

simatic-et200sp-h12308

Hệ thống I/O SIMATIC ET 200SP có thể mở rộng là hệ thống I/O mô-đun có độ linh hoạt cao với mức bảo vệ IP20. Thông qua các mô-đun giao diện, nó có thể trao đổi dữ liệu IO của các mô-đun I/O được kết nối với PLC cấp cao hơn.