SIMATIC ET 200M

SIMATIC-ET200M-13008

I/O system mô-đun có mức bảo vệ IP20, đặc biệt phù hợp với các tác vụ tự động hóa phức tạp và dành riêng cho người dùng.