Signal Cable

v90-signal-cable-12508

Cáp tín hiệu lắp sẵn cho SINAMICS V90.