S7-400/S7-400H/S7-400F/FH

S7-400-S7-400H-S7-400F-FH-12908

S7-400 là PLC mạnh nhất trong dòng bộ điều khiển SIMATIC. Nó hỗ trợ các giải pháp tự động hóa tích hợp toàn diện (TIA). S7-400 là một nền tảng tự động hóa dành cho các giải pháp hệ thống tập trung vào kỹ thuật quy trình và được đặc trưng chủ yếu bởi tính mô-đun và dự trữ hiệu suất.