S7-300

s7-300-h12308

PLC S7-300 thường được sử dụng trong các ứng dụng vừa và lớn (dây chuyền sản xuất trong công nghiệp,  robot công nghiệp, xử lý nước thải…).