S7-1500

siemens-s7-1500-h12108

SIMATIC S7-1500 mang lại hiệu suất hàng đầu. Có thể biến những thiết kế máy phức tạp nhất thành hiện thực nhờ cấu trúc mô-đun của S7-1500. S7-1500 mang lại sự hỗ trợ đáng tin cậy khi bạn bắt đầu quá trình chuyển đổi số.