Phụ kiện

Bộ hãm động năng
Bộ hãm tái sinh
LCD/LED keypad
Filter
Cuộn kháng tái sinh
Cuộn kháng đầu vào / đầu ra