INVT

dattech

Sản phẩm INVT bao gồm các loại biến tần, servo, thiết bị giám sát điều khiển và các loại phụ kiện. Thương hiệu INVT sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp ở Việt Nam và trên khắp thế giới.