Mounting Rail

mounting-rail-h12308

Ray nhôm để gắn PLC. Thích hợp để gắn vào nhiều bộ phận tiêu chuẩn, các mô-đun. Lắp đặt bằng cách bắt vít vào thành tủ điều khiển.