LOGO! logic module

logo-logic-module-siemens-h12108

LOGO! Logic module là một họ mô-đun cho tự động hóa quy trình điều khiển. Hệ thống này đặc biệt phù hợp cho các dự án tự động hóa nhỏ.