LOGO! expansion module

logo-expansion-module-siemens-h12108

Một loạt các expansion module đa dạng cho phép mở rộng cấu hình LOGO! một cách riêng lẻ. Có thể có tối đa 24 digital inputs, 20 digital outputs, 8 analog inputs và 8 analog outputs.