HMI Comfort

hmi-comfort-standards-h12208

Màn hình TFT các kích thước 4″, 7″, 9″, 12″, 15″, 19″ và 22″ (16 triệu màu) với diện tích hiển thị lớn hơn tới 40% so với các thiết bị tiền nhiệm.