I/O Extension Module

G120X-IO-Extension-Module-12508

Mô-đun mở rộng I/O SINAMICS G120X tăng số lượng I/O terminal của biến tần và cho phép các chức năng điều khiển biến tần bổ sung. Nó cũng cho phép kết nối với operator panel hoặc SINAMICS G120 Smart Access.