Digital Module

digital-module-s7-300-h12308

Digital input/output module cho hệ thống tự động hóa. Digital sensor và bộ truyền động có thể được kết nối thông qua các mô-đun này.