CPUs

siemens-cpu-s7-1500-h12108

CPU là trái tim của PLC SIMATIC S7-1500. CPU thực thi user program và kết nối bộ điều khiển với các thành phần tự động hóa khác. Nhờ có nhiều đổi mới, các CPU của SIMATIC S7-1500 mang lại điểm cộng về hiệu suất.