CPUs

siemens-cpu-s7-1200-h12108

SIMATIC S7-1200 CPU là lõi quan trọng nhấtrong bộ sản phẩm dành cho các nhiệm vụ tự động hóa đơn giản nhưng có độ chính xác cao. S7-1200 có 5 dòng là CPU 1211C, CPU 1212C và CPU 1214C, CPU 1215C, CPU 1217C.