Communication

communication-module-s7-300-h12308

Module truyền thông cho phép bạn kết nối S7-300 với Industrial Ethernet với chi phí thấp.