Communication

communication-module-s7-1200-h12108

Các Communication module dưới dạng các mô-đun riêng biệt. Có thể được sử dụng với tất cả các CPU SIMATIC S7-1200.