Comfort Outdoor

hmi-Comfort-Outdoor-12508

Loại HMI đặc biệt được phát triển, thiết kế để chịu được môi trường ngoài trời.