Cables

siemens-cables-h12308

Cáp với nhiều kiểu dáng và độ dài khác nhau. Kết nối các interface modules và I/O modules.