Chuyên dụng

dattech

Tùy thuộc vào đặc thù của từng ngành công nghiệp khác nhau, biến tần chuyên dụng của INVT được thiết kế với kết cấu và tính năng chuyên biệt, đem đến giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề khó khăn của từng nhà máy một cách tối ưu, triệt để, giúp tăng năng suất và hiệu quả sản xuất