Analog Module

siemens-analog-module-s7-1200-h12108

Analog inputs và outputs cho SIMATIC S7-1200. Các Signal module dưới dạng các mô-đun riêng biệt. Có thể được sử dụng với tất cả các CPU SIMATIC S7-1200. Thời gian chuyển đổi cực ngắn. Giúp giải quyết các nhiệm vụ tự động hóa phức tạp hơn.