Contact

Headquarters

Address: B163 Nguyen Van Qua Street, Dong Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (+84) 283 715 7567

Hotline: 1800 6567

Fax: (+84) 283 891 6586

Email: info@datgroup.com.vn

View map

Warehouse & Service Center

Address: 716/6 Nguyen Van Qua, Dong Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Xem bản đồ

Can Tho Branch

Address: 45 – 47 Bui Quang Trinh Street, Phu Thu Ward, Dist Cai Rang, Can Tho, Viet Nam

Phone: (+84) 292 3917137

Hotline: 1800 6567

Fax: (+84) 292 3917337

Email: info@datgroup.com.vn

Xem bản đồ

Ha Noi Branch

Address: 05 – 10A, Industrial Hoang Mai, Hoang Van Thu Ward, District Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam

Phone: (+84) 243 252 5000

Hotline: 1800 6567

Fax: (+84) 243 253 5000

Email: info@datgroup.com.vn

Xem bản đồ

Form liên hệ

Kết nối với chúng tôi