11.09.2020

Tại sao sau khi có lệnh chạy, biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy?

Nguyên nhân có thể:

  • Tần số chạy = 0.
  • Motor bị hư, tải quá nặng hoặc máy bị kẹt cơ khí.
  • Biến tần mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng pha ngõ ra.
  • Dây cáp nối motor và biến tần bị đứt hoặc contactor (nếu có) nối biến tần và motor chưa đóng.
  • Board điều khiển bị lỗi.

Cách khắc phục:

  • Tăng tần số chạy cho biến tần.
  • Khắc phục motor và giải quyết kẹt cơ khí trước khi chạy lại.
  • Kiểm tra dây nối motor và biến tần.
  • Liên hệ nhà cung cấp.