11.09.2020

Tại sao khi khi điều chỉnh biến trở mà giá trị tần số biến tần không thay đổi?

Tại sao khi khi điều chỉnh biến trở mà giá trị tần số biến tần không thay đổi?

Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp thứ nhất: Không thấy giá trị của tần số thay đổi nhưng tốc độ động cơ thì có thay đổi khi điều chỉnh biến trở. Nguyên nhân là do biến tần đang ở chế độ hiển thị giá trị khác ví dụ như: điện áp DC bus, điện áp ngõ ra, dòng điện ngõ ra…bạn hãy điều chỉnh biến tần trở về trạng thái hiển thị tần số chạy bằng cách nhấn phím SHIFT vài lần để đèn LED hiển thị Hz sáng lên.

Trường hợp thứ hai: Không thấy giá trị tần số của biến tần và tốc độ động cơ thay đổi khi điều chỉnh biến trở. Nguyên nhân có thể là:

  • Thông số chọn nguồn đặt tốc độ chưa được cài đặt đúng.
  • Biến trở chưa đấu nối đúng.
  • Dây biến trở bị đứt hoặc tiếp xúc giữa dây biến trở và terminal điều khiển không tốt
  • Giá trị biến trở không phù hợp hoặc biến trở bị hỏng.
  • Biến tần đạt đến giới hạn dòng điện do quá tải

Bạn hãy:

  • Cài đặt thông số chọn nguồn đặt tốc độ cho hợp lý đối với từng model biến tần
  • Đấu nối biến trở chính xác theo sơ đồ hướng dẫn đi kèm
  • Kiểm tra dây biến trở xem có bị đứt hay không, siết chặt terminal điều khiển để tạo tiếp xúc tốt
  • Chọn biến trở khác có giá trị phù hợp và không bị hư hỏng.
  • Liên hệ nhà cung cấp