30.09.2020

Tại sao khi điều chỉnh biến trở tăng lên thì giá trị tần số ngõ ra của biến tần lại giảm xuống

Nguyên nhân của trường hợp này là biến trở bị đấu dây không đúng hoặc cài đặt giá trị Analog tương ứng tỉ lệ không hợp lí, bạn hãy thay đổi thứ tự dây biến trở GND ±10V và xem lại cài đặt ở nhóm thông số P5.