30.09.2020

Tại sao khi biến tần ở trạng thái chạy, không tăng tốc/giảm tốc được bằng bàn phím?

Trong trường hợp này, có thể xảy ra các trường hợp như sau:

  • Chức năng UP/DOWN bị cấm
  • Do phím bấm bị kẹt hoặc dây cáp bàn phím bị đứt
  • Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư hỏng
  • Dòng điện ngõ ra biến tần đạt ngưỡng bảo vệ

Cách khắc phục:

  • Cài đặt thông số cho phép UP/DOWN bằng bàn phím
  • Giải quyết kẹt tải cơ khí trước khi chạy lại
  • Liên hệ nhà cung cấp