11.09.2020

Tại sao khi bấm phím RUN trên biến tần thì motor không chạy?

Có 2 trường hợp: cả biến tần lẫn motor đều không chạy và biến tần chạy còn motor không chạy

Trường hợp thứ nhất: Bạn phải chắc chắn là biến tần đã được cấp nguồn, khi biến tần ở trạng thái chạy, đèn báo trạng thái RUN sẽ sáng lên. Nếu bạn bấm phím RUN mà biến tần không chạy thì có thể do những nguyên nhân sau:

 • Chưa cấp nguồn cho biến tần
 • Lệnh chạy biến tần đã được chọn là terminal hoặc truyền thông
 • Phím bấm của biến tần bị hư.
 • Dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt hoặc board điều khiển bị hư hỏng
 • Biến tần đang ở trạng thái báo lỗi

Cách khắc phục như sau:

 • Hãy cấp nguồn cho biến tần phù hợp.
 • Cài đặt thông số chọn lệnh chạy biến tần là từ bàn phím
 • Reset lỗi trước khi bấm phím RUN
 • Liên hệ nhà cung cấp

Trường hợp thứ hai: Khi bấm phím RUN thì biến tần chạy còn motor không chạy. Nguyên nhân có thể là:

 • Motor bị hư hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần bị đứt
 • Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
 • Motor bị kẹt tải cơ khí
 • Board điều khiển bị hư hại

Cách khắc phục:

 • Kiểm tra motor và dây dẫn từ biến tần đến motor
 • Kiểm tra contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
 • Giải quyết kẹt tải cơ khí trước khi chạy lại
 • Liên hệ nhà cung cấp