30.09.2020

Tại sao gắn biến tần motor chạy rất nóng?

Nguyên nhân

  • Thông số motor cài đặt không đúng.
  • Đấu dây motor không đúng.
  • Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz).

Cách khắc phục

  • Xem kỹ thông số motor trên nhãn và cài đặt lại.
  • Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không.
  • Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…