11.09.2020

Tại sao đèn hiển thị LOCAL/REMOT luôn nhấp nháy?

Điều này là hoàn toàn bình thường, đèn này luôn nhấp nháy khi lệnh chạy của biến tần là từ terminal. Nếu lệnh chạy là từ bàn phím thì đèn “LOCAL/REMOT” sẽ tắt và nó sẽ sáng lên khi lệnh chạy là bằng truyền thông.