10.09.2020

Tại sao CB bị nhảy khi cấp nguồn?

CB bị nhảy khi cấp nguồn có thể do:

CB có dòng định mức quá nhỏ:

  • Ngắn mạch giữa các pha của nguồn cấp hoặc do nguồn cấp chạm đất.
  • Cầu chỉnh lưu bị hư nên gây ngắn mạch giữ các pha.
  • Dây cấp nguồn bị chạm.
  • Dây nguồn từ CB đến biến tần quá dài gây dòng rò lớn.

Cách khắc phục:

  • Thay thế CB phù hợp
  • Cách ly dây dẫn và xử lý ngắn mạch
  • Thu ngắn khoảng cách dây dẫn từ CB đến biến tần hoặc gắn thêm cuộn kháng chống dòng rò
  • Liên hệ nhà cung cấp.

Hãy kiểm tra nguồn cấp và cầu chỉnh lưu của biến tần, liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất.