30.09.2020

Tại sao bật CB cho biến tần mà motor không chạy?

Các nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng trên:

  • CB hư, không cấp nguồn cho biến tần.
  • Biến tần chưa có lệnh chạy hoặc chưa cài đặt lệnh chạy.
  • Biến tần báo lỗi.

Cách khắc phục các nguyên nhân trên:

  • Kiểm tra nguồn vào cho biến tần.
  • Kiểm tra biến tần có lệnh chạy chưa (xem đèn báo RUN trên biến tần có sáng không), kiểm tra các thông số cài đặt cho biến tần.
  • Kiểm tra biến tần có báo lỗi không, nếu có thì xem là lỗi gì, liên lạc đại lý để có cách giải quyết hợp lý.