SINAMICS V20

sinamics-v20-h12208

Biến tần SINAMICS V20 với chín kích cỡ bao gồm dải công suất từ 0,12 kW đến 30 kW.