SINAMICS G120P

SINAMICS-G120P-12408

SINAMICS G120P biến tần bơm, quạt và máy nén khí. Thiết bị built-in và wall-mounted có cấp độ bảo vệ IP20, IP54 và IP55.