SIMATIC ET 200eco PN

SIMATIC-ET200eco-PN-13008

SIMATIC ET 200eco PN cung cấp giải pháp I/O đặc biệt chắc chắn ở IP 65/67. Vỏ được điều áp bằng kẽm đặc biệt đảm bảo sự bảo vệ lý tưởng, ngay cả trong điều kiện môi trường đầy thách thức và nhiệt độ từ -40° đến +60°C.