Siemens

san-pham-semiens-1109

DAT là đối tác chiến lược của Siemens, phân phối đa dạng các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ số với 2 nhóm chính là Factory Automation (Tự động hóa nhà máy) và Motion Control (Điều khiển chuyển động). DAT và Siemens hỗ trợ khách hàng khai phá toàn bộ tiềm năng thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, giải pháp đột phá cho quá trình tự động hóa và số hóa của các ngành công nghiệp.