RCCB-RCBO-ELCB-SPD

rccb-rcbo-elcb-spd-h1186.png

Dựa trên công nghệ tiên tiến, Schneider Electric đã cho ra các dòng sản phẩm RCCB, RCBO, ELCB, SPD với tiêu chuẩn chất lượng cao mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng. Ưu điểm của RCCB, RCBO, ELCB, SPD Schneider Electric là độ an toàn cao, khả năng đáp ứng nhanh giúp bảo vệ hệ thống.